Categories Menu

Vad menas med Holy Fire?

Traditionell reiki har sitt ursprung i Japan. Det var Mikao Usui som genom meditation fick till sig reiki och dess symboler. Under många år tog han emot klienter och när behovet växte sig större i Japan började han utbilda andra. Reiki spred sig till västvärlden tack vare Mrs Takata. Hon behandlade och höll kurser i reiki på Hawaii och i USA. William Lee Rand är Reiki Master och har gått ett flertal masterutbildningar.

År 2014 fick han genom andlig vägledning till sig att Holy Fire skulle komplettera den traditionella reikin. Han fick två nya reiksymboler och nya instruktioner. Holy Fire är en högre, renare och mer kraftfull energi som kommer direkt från källan. De tidigare initieringarna ersattes med placeringar och tändningar. Initieringarna som tidigare gått genom en reiki master kom nu istället direkt ifrån källan – den heliga elden/högsta ljuset/gud. Vi kan välja det namn som passar var och en. Reiki aktiveras i de som går kurs i reiki med hjälp av en reiki master, men de går inte genom reiki masterns kropp och händer. Reikisymbolerna placeras och aktiveras även de utan att gå via en reiki master – en reiki master behöver dock vara närvarande och möjliggöra placeringen och aktiveringen.

Under 2016 kom Holy Fire ll. De som tidigare gått reiki master holy fire l fick då möjlighet att uppgraderas till den nya energin. I reikikurserna ingår numera ett flertal upplevelser utöver placeringarna. Under upplevelserna vägleder en reiki master sina elever i en meditation och öppnar upp för läkning av reikieleverna. Jag upplever det som att hjärtchakrat, tredje ögat, händerna och kronchakrat öppnas och utvecklas. De kommer i kontakt med sin inre kärna, sin ande och den villkorslösa kärleken.

De som arbetat med både Reiki enligt Usui och Reiki Holy Fire känner en stor skillnad. Holy Fire ger mer kraft till både utbildningarna och behandlingarna. Själv upplever jag det även mer spirituellt.

Share Button