Categories Menu

Skolcoach

I dagens skola kan det vara svårt att få de mänskliga resurserna att räcka till. Lärarna har som främsta uppgift att undervisa, men det sociala samspelet och det allmänna välbefinnandet tar allt mer tid och energi. Att se till varje individs behov är svårt när även det administrativa arbetet fått en stor del i läraryrket. Eleverna behöver bli sedda, både individuellt och i relation till varandra. De behöver någon som lyssnar på dem, ställer frågor, hittar nycklar till motivation och ser på mål vad gäller både skola, mående, relationer och framtid.

När skolans egna resurser inte räcker till kan en skolcoach vara till stor nytta. En skolcoach kan ha som enda uppgift att fokusera på en individ eller på flera – att komplettera övrig skolpersonal.

Känner du att ni behöver mer mänskliga resurser på er skola? Till eleverna, till personalen eller ledningen? Någon som har ett objektivt perspektiv, som kan se till helheten men också detaljerna, som kan inspirera, komma med idéer och kreativt skapa en mer harmonisk och trivsam miljö? Hör gärna av dig! Tillsammans ser vi vad ni har för behov och vad vi kan skapa tillsammans.
Jag är beteendevetare och professionell certifierad coach. Sen 2008 arbetar jag som coach av både vuxna och ungdomar. Sen 2010 utbildar jag coacher enligt International Coach Federation. Många av de jag utbildat arbetar inom skolans värld, både som skolcoacher, lärare och chefer. Jag har också handlett dem i deras arbete. 2014 gav jag ut boken ”Familjelycka med coachande föräldraskap”. Boken baseras på ICF coaching i relation till barn och ungdomar, alla de föräldrakurser jag hållit i och intervjuer av coachande föräldrar. Jag har också utbildat många vuxna i coachande föräldraskap. Under 10 år arbetade jag som danslärare och undervisade barn. När jag bodde i Kanada undervisade jag barn i mindfulness och konst. Jag är utbildad barnyogalärare och yinyogalärare. Eftersom jag alltid intresserad mig för barn och ungdomar och deras välbefinnande, har jag också vikarierat inom såväl förskola som grundskola. Under många år var jag coach och senare även projektledare för Ung Vision i Svedala kommun. Där var min främsta uppgift att vägleda samt stärka de unga i självkänsla och självförtroende. De var i åldern 15-24 år.

 

 

 

Share Button