Categories Menu

Fördelar med massage

Massage kan ge många psykiska fördelar. Det har en lugnande effekt på nervsystemet, och den som blir masserad kan ofta uppleva minskad stress och ångest.

Den hårdare och mer djupgående massagen har flera fysiska fördelar. Bland annat har man kunnat se att den här typen av massage gör att lymfsystemen och cirkulationssystemen kan arbeta mer effektivt. Eftersom blodet då kan cirkulera bättre kan mer näring tas upp av musklerna och blodcellerna. Effektiviseringen av lymfsystemet gör att kroppen kan göra sig av med mer slaggprodukter.

Den djupgående massagen är också effektiv för att mjuka upp stela muskler och leder. Dessutom kan massagen hjälpa till att komma åt områden i kroppen som annars kan vara svåra att nå.

(taget ur Yoga World)

Share Button