Categories Menu

Familjelycka med coachande föräldraskap

Familjelycka med coachande föräldraskap

Detta är en bok som riktar sig framförallt till föräldrar och blivande föräldrar, men är även för andra som har relationer till barn eller arbetar med barn.

Familjelycka-omslag

I boken får du ta del av det coachande förhållningssättet mellan förälder och barn. Helena går igenom de nyckelbegrepp som det coachande föräldraskapet bygger på, samt de grundläggande förutsättningar för att få ett coachande föräldraskap att fungera.

Helena ger exempel och utrymme för reflektion och egen utveckling.

I boken berättar hon om vad självkänsla, respektive självförtroende är, samt hur vi kan stärka dessa hos våra barn. Du får praktiska tips och verktyg som du kan använda i relationen till dina barn.

Hon går även in på de vuxnas mående och relation, samt uppmuntrar till att barnens föräldrar också har ett coachande förhållningssätt till varandra.

Boken är en omfattande inspirations- och arbetsbok i det coachande föräldraskapet. En bok som alla föräldrar borde läsa, inte bara för att göra föräldraskapet mer tillfredställande och enkelt, utan för att barnen behöver bli sedda, lyssnade på och stärkta i sin tro på sig själva och sina möjligheter.  Är du intresserad? Beställ boken via info@yourvisioncoachacademy.se

Pris: 149 kr (inkl.frakt inom Sverige). Den finns även på: AdlibrisBokiaBokus, Akademibokhandeln Jägersro, Arken i Lund, Apostrof i Lund, Nils Asp Toppengallerian Höllviken.

Share Button