Categories Menu

Posted in Helenas Blogg

Coachutbildning intensiv start 28 juni

Coachutbildningen är ICF ackrediterad och influerad av co-active coaching. Du lär dig vad coaching är, hur man coachar och varför. Du får både teoretiska kunskaper och praktisk träning. Inte nog med att du lär dig coaching, du får även en kick-off i ditt eget liv och din personliga utveckling. Du kommer närmare ditt sanna jag och kan börja skapa det liv du längtar efter.
 
Utbildningen ges på Kursgården Bönnarpsgård. Coaching går att tillämpa i alla mellanmänskliga relationer, både på jobbet, i det sociala livet och i hemmet. Du behöver inte arbeta som coach efter utbildningen, det går lika bra att använda de nya kunskaperna i den yrkesroll du har idag eller i privatlivet.
 
Du får ta del av följande:
ICF’s 11 kärnkompetenser (Etik & professionalism, coachnärvaro, aktivt lyssnande, kraftfulla frågor, utforma handlingar, planering & målformulering, hantera framsteg & ansvarstagande etc.)
Co-Active coaching (Dynamisk form av coaching som bygger på gestaltpsykologi och drama)
Coachande förhållningssätt
Coachingrelationen
Praktiska övningar
Coachverktyg
Samtalsteknik
GROOW – en enkel metod för coaching
Rollspel
Visualisering
Avslappning
 
Kursdatum : 28 maj – 2 juli 2017 kl.8.30 – 17
 
För dig som vill diplomeras som coach är det även 2 uppföljningsdagar, arbete med övningsklienter minst 12 tim, egen coaching 3 tim och handledning 3 tim. Det finns efter det även möjlighet till internationell certifiering enligt ICF.
 
Plats: Bönnarpsgård Kursgård, Svedala (12 km från Malmö, 2 mil från Sturup)
 
Utbildare: Jag, Helena Omfors, beteendevetare och professionell certifierad coach, PCC ICF, samt utbildad i co-active coaching. Sen 2010 har jag utbildat mer än 38 grupper i coaching, hållit kurser i coachande föräldraskap, coachande ledarskap och gruppcoaching. Jag har även coachat mer än 4 000 timmar, både ungdomar, barn och vuxna. Utöver det har jag gett ut böckerna ”Själens längtan”, ”Hitta din väg och ditt sanna jag” och ”Familjelycka med coachande föräldraskap”.
 
Pris: 5 dagars utbildning 28 juni – 2 juli inkl. mat och utbildningsmaterial – 9 000kr 
Pris: 5 dagar + 2 uppföljningsdagar, diplomering, mat, material, 3 tim coaching, 3 tim handledning – 19 000kr
 
Övernattning: 600kr/dygn inkl. helpension.
 
Vill du veta mer eller anmäla dig? Hör av dig till Helena Omfors, helena@yourvisioncoachacademy.se eller 0733 97 89 33.
Varmt välkommen! 

 

Share Button