Categories Menu

Coachutbildning intensiv – start 6 oktober 2017

ICF ackrediterad Coachutbildning

(ACSTH Utbildning i coaching godkänd av International Coach Federation)

Få verktyg och minnen för livet! Gå 5 dagar för 9.000kr eller hela coachutbildningen för 19.000kr.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“YourVision är en professionell och komplett coachutbildning som har gett mig många insikter och nycklar till min egen och andras utveckling. Undervisningen är levande och djupgående på många plan, med ett resultat som jag inte trodde var möjligt på så kort tid.”  Johanna Jonasson

Få verktyg för livet! Coachutbildningen är ICF ackrediterad och influerad av co-active coaching. Du lär dig vad coaching är, hur man coachar och varför. Du får både teoretiska kunskaper och praktiska övningar. Utbildningen är levande, dynamisk, kraftfull och strukturerad. Inte nog med att du lär dig coaching, du får även en kick-off i ditt eget liv och din personliga utveckling. Utbildningen ges på Kursgården Bönnarpsgård. Coaching går att tillämpa i alla mellanmänskliga relationer, både på jobbet, i det sociala livet och i hemmet. Du behöver inte arbeta som coach efter utbildningen, det går lika bra att använda de nya kunskaperna i den yrkesroll du har idag.

Du får ta del av följande:

 • ICF’s 11 kärnkompetenser (Etik & professionalism, coachnärvaro, aktivt lyssnande, kraftfulla frågor, utforma handlingar, planering & målformulering, hantera framsteg & ansvarstagande etc.)
 • Co-Active coaching (Dynamisk form av coaching som bygger på gestaltpsykologi och drama)
 • Coachande förhållningssätt
 • Coachingrelationen
 • Praktiska övningar
 • Coachverktyg
 • Samtalsteknik
 • GROOW – en enkel metod för coaching
 • Rollspel
 • Visualisering
 • Avslappning

Kursdatum : 6-10 oktober 2017 kl.8.30 – 17 + 2 dagar i december för dig som vill diplomeras.

För dig som vill diplomeras som coach är det även 2 uppföljningsdagar, arbete med övningsklienter, egen coaching 3 tim och handledning 3 tim. Det finns efter det även möjlighet till internationell certifiering enligt ICF.

Plats: Bönnarpsgård Kursgård, Svedala (12 km från Malmö, 2 mil från Sturup)

Utbildare: Jag, Helena Omfors, beteendevetare och professionell certifierad coach, PCC ICF, samt utbildad i co-active coaching. Sen 2010 har jag utbildat mer än 35 grupper i coaching, hållit kurser i coachande föräldraskap, coachande ledarskap och gruppcoaching. Jag har även coachat mer än 4 000 timmar, både ungdomar, barn och vuxna. Utöver det har jag gett ut böckerna ”Själens längtan”, ”Hitta din väg och ditt sanna jag” och ”Familjelycka med coachande föräldraskap”.

Pris: 5 dagars utbildning 6-10 oktober inkl. mat och utbildningsmaterial – 9 000kr (ex moms för företag)

Pris: 5 dagar + 2 uppföljningsdagar (i december), diplomering, mat, material, 3 tim coaching,  3 tim handledning – 19 000kr (ex moms för företag)

Övernattning: 600kr/dygn inkl. helpension (ex moms företag)

Vill du veta mer eller anmäla dig? Hör av dig till Helena Omfors, helena@yourvisioncoachacademy.se eller 0733 97 89 33.

Varmt välkommen!

Share Button