Categories Menu

Coachande ledarskap/coaching av ledare

Coachande ledarskap – utbildning och coaching

Gruppbild

På en utbildning i coachande ledarskap lär jag ut coachingtekniker och det coachande förhållningssättet – med fokus på att leda andra, men också på att leda sig själv. Dessa utbildningar är slutna, vilket innebär att de endast är för företag, skolor och organisationer som vill utbilda sina ledare i coaching.

Det coachande ledarskapet innebär att se och lyssna på sina medarbetare för att skapa förtroende och att ge ansvar för att skapa engagemang, motivation och delaktighet. Det coachande ledarskapet är ett medvetet ledarskap som uppmuntrar medarbetarna/eleverna till att leda sig själva.

Jag erbjuder även coaching av ledningsgrupper, team och individer. 

Ibland kan det vara både skönt och utvecklande att få in en utomstående coach i verksamheten. Någon som ställer de kraftfulla och medvetandegörande frågorna, lyssnar aktivt, speglar och utmanar. När jag går in som coach i en verksamhet kan jag påtala vad jag ser, hör och upplever. Jag kan hjälpa er att sätta upp tydliga mål och bidra till tydliga handlingsplaner som för er i mål. Eller varför inte ta fram en tydlig vision med er verksamhet och se till att riktningen samt implementeringen blir tydlig för samtliga i organisationen? Hör gärna av dig så berättar jag mer.

Med min bakgrund inom rekryteringsbranschen har jag god kännedom om organisationer och befattningar. Jag har internationell erfarenhet och kan därför erbjuda mina tjänster på både engelska och svenska. Sen 2008 arbetar jag som coach och verksamhetsledare. Jag har utbildat i coaching sen 2010 enligt International Coach Federation och är ICF Professionell certifierad coach. Utöver det har jag en fil.kand i psykologi med inriktning på urval, rekrytering och samtalsmetodik. Jag har även gått kurser i entreprenörskap och ledarskap. Inte minst brinner jag för personlig utveckling och verksamhetsutveckling.

Varmt välkommen att höra av dig för ett vidare samtal och för offert.

Helena Omfors, 0733 97 89 33, helena@yourvisioncoachacademy.se

Share Button